SU TEKNOLOJİLERi
SU HAZIRLAMA
Ultra Saf Su Üretimi Su Yumuşatma
Demineralizasyon Filtrasyon
Desalinasyon Sedimentasyon
Kondens Arıtma Dezenfeksiyon
Dealkalizasyon İçme ve Kullanma Suları
ATIK SU ARITMA
Evsel Atıksuların Arıtımı
Endüstriyel Atıksuların Arıtımı
Paket ve İnşai Tip Arıtma Prosesleri
Çamur Susuzlaştırma
HİZMETLERİMİZ
Anahtar Teslim Proje ve Uygulama
Danışmanlık ve Süpervizörlük
Otomasyon
Servis ve Bakım
Ekipman ve Malzeme Desteği
Eğitim
 
SUYUN GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE TEKRAR KULLANIMI
Evsel ve Endüstriyel Atıksu Geri Kazanımı
Endüstriyel Blöf Suları Geri Kazanımı
Yağmur Suları Biriktirme ve Kullanımı
Deniz Suyu Arıtımı ve Kullanımı
 
 
Sanayileşme ve kentleşme tabiat kurallarını göz ardı ederek geliştiğinde, topraktaki yeşil örtü yok olmaktadır.

Geriye kalan yeşilliklerin korunmaması ve çoğaltılmaması topraktaki su dengesini bozmuş, kuraklıklar ve küresel iklim değişiklikleri meydana gelmiştir.

Bir anlamda doğa buna tepki vermiştir.

Bugüne kadar sürekli tüketilen ve toprağa geri dönemeyen kullanılabilir su kaynakları yok olma noktasına gelmiştir.

Atmosfere bırakılan sera gazları nedeniyle oluşan hava kirliliği de bunu hızlandırmıştır.

Artık olay gelecek nesilleri kurtarmaktan çıkmış, bugünümüzün sorunu haline gelmiştir.

Bu nedenle kullandığımız suları bilinçli harcamak ve harcadığımız suları da mümkün olduğunca geri kazanarak tekrar kullanmak, tek hedefimiz olmalıdır.

Uygulanan geri dönüşüm projeleri ile, yatırım ve işletme giderleri toplamının, mevcut su kaynaklarından elde edilen suyun maliyeti ile kıyaslandığında, 1 yıl içinde amorti edildiği görülüyor.

1 yıl sonra zarar kara dönüşüyor. Esas kazanç ise su kaynaklarınmızın korunması ve zamanla çoğalması oluyor.
E-Bülten Üyeliği
testASD