ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ
 İLGİLİ ALANLAR
    TURİZM
Oteller ve Tatil Köyleri
Termal Kaplıcalar
Spa ve Sağlık Kuruluşları
    TOPLU YERLEŞİMLER
Villalar, Siteler, Belediyeler
Sahil Yerleşimleri
Kırsal Alanlar
    ENDÜSTRİ
Atölye ve Fabrikalar
Sanayi Siteleri
Şantiyeler ve Kamplar
    TARIM VE HAYVANCILIK
Tarımsal Alanlar
Hayvancılık İşletmeleri
 İHTİYAÇLAR
İçme ve Kullanma Suları
Atıksu Arıtma
Çamur Giderme
Deniz Suyu Arıtımı
Geri Kazanım ve Tekrar Kullanım
Sulama
 
 ÇÖZÜMLER
 1   ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA PROSESLERİ
    Fiziksel Ön Arıtma
Izgara ve Elekler
Yağ Tutucular
Kum Tutucular
Ön Çökertim Üniteleri
    Klarifikasyon
Flotasyon
Kimyasal Dozaj - Nötralizasyon
Koagülasyon
Flokülasyon
 2  BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA PROSESLERİ
    Fiziksel Ön Arıtma
Izgara ve Elekler
Kum ve Yağ Tutucular
Ön Havalandırma
Ön Çökertim
    Oksidasyon
Blowerlar
Aeratörler
Dalgıç Mikserler
Rotorlar
    Çökertme
  Dağıtım Yapıları ve Sapaklar
  Çevre Tahrikli Sıyırıcılar
 3  PAKET VE İNŞAİ BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ
Ardışık Kesikli Reaktör
Uzun Havalandırmalı Prosesler
İki Kademeli Arıtma Sistemleri
 4  ÇAMUR GİDERİMİ
    Çamur Yoğunlaştırma
  Dağıtım Yapıları ve Savaklar
  Merkez Tahrikli Yüzey ve Taban Sıyırıcıları
  Kurutma Yatakları
    Çamur Susuzlaştırma
  Filtre Presler
  Belt Presler
  Dekantörler
 5  ATIK SU ARITMA
 6  SERVİS & BAKIM